2b Asociación Deportiva A Forna 2b
budiñobike-canteiros

Inscrición BTT Faro de Budiño

Nome: * Campo obligatorio
Apelidos: * Campo obligatorio
DNI sen letra: * Campo obligatorio
Concello: * Campo obligatorio
Telefono: Importante. Non obligatorio
Email: Importante. Non obligatorio
Federado: * Campo obligatorio
Ano nacemento: * Campo obligatorio
 

 

 

Dacordo coa lexislación vixente en protección de datos de carácter persoal, comunicamos que a información facilitada  incorporarase a un ficheiro electrónico propiedade da A.D. A Forna, coa única finalidade de rexistrar e controlar o acceso dos participantes á proba deportiva arriba sinalada. Estes datos non se facilitarán a terceiras persoas que no estén relacionadas coa realización desta proba. A persona que cubre este formulario de inscripción declara actúar en nome propio coñecendo e aceptando as bases que regulan o funcionamento da proba.